niet vergeten

In 2016 opende het Nationaal Holocaust Museum in oprichting als ‘proeftuin’ voor een nieuw museum. Vanaf 2019 wordt verder gebouwd om het museum in te richten als een permanente plek waar we herinneringen levend houden aan een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. En dat wat nooit vergeten mag worden tonen aan toekomstige generaties. Zo’n plek is nog steeds hard nodig in Nederland. Samen met regisseur Joost Meijer maakte ik een film om de fondsenwerving hiervoor de ondersteunen, in opdracht van Proof Reputation, Amsterdam